Overname braille-afdeling Proson door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

De braille-afdeling van Proson wordt op 1 januari 2015 overgenomen door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden in Ermelo.
De afgelopen maanden hebben heeft de CBB al zoveel mogelijk met Proson samengewerkt om datgene te doen wat nodig is voor het succesvol voortzetten van de braille-activiteiten. De medewerkers van de braille-afdeling blijven in dienst van Proson en worden gedetacheerd bij de CBB, zodat de werkgelegenheid en kennis behouden blijft.

De CBB vindt dat mensen met een leesbeperking deel moet kunnen nemen aan het maatschappelijk en kerkelijk leven in haar facetten. Dit kan door lectuur beschikbaar te stellen in aangepaste leesvormen. De CBB heeft alle mogelijkheden om uw lectuur om te zetten in braille, in grootletter, digitaal of in een gesproken vorm.

Voor meer informatie kunt u met contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!

Uw wordt over seconden omgeleid naar onze website http://www.cbb.nl/