home
Nederlands
Tekst voorlezen Website in de kleuren zwart en wit
A A A
Blog
Wereld Braille Dag

4 januari 2018

Organisaties ontvangen brieven in braille op Wereldbrailledag

Actie op Wereldbrailledag
Een van de leden van de Vereniging Onbeperkt Lezen roept de braillelezers op om een actie te starten om bedrijven en organisaties bewust te maken van het feit dat een deel van hun klanten braille leest.
Zij ergert zich eraan dat organisaties en bedrijven haar post sturen die zij niet kan lezen. Daarom is haar idee om in de week van 4 januari (Wereldbrailledag) 2018 alle (gedrukte) post die wordt ontvangen standaard te beantwoorden met een braillebrief. Zij roept andere braillelezers op om dit ook te doen. Vereniging Onbeperkt Lezen en de CBB werkten hier van harte aan mee en maakten het mogelijk om deze brieven in braille te printen. Met een braille-alfabet erbij kunnen de organisaties de brief zelf vertalen. Hiermee willen braillelezers een signaal afgeven aan de rest van Nederland: “Wij lezen braille!” Het gaat hierbij vooral om de bewustwording bij de medewerkers van organisaties dat niet iedereen gedrukte tekst kan lezen.
Veel braillelezers zouden het heel prettig vinden om brieven voortaan in braille te ontvangen. Dat wordt mogelijk als meer organisaties gebruik gaan maken van de site braille.nl. Hier kan een standaard aangeleverde tekst relatief eenvoudig worden omgezet in braille.

Louis Braille
Louis Braille (geboren op 4 januari 1809) presenteerde in 1825 (inmiddels 16 jaar oud) het door hem bedachte braille-alfabet op school. Hij had 63 manieren gevonden voor het gebruik van een cel bestaande uit zes voelbare punten.
Het brailleschrift wordt sinds Louis Braille het heeft bedacht nog steeds over de hele wereld gebruikt om te lezen en te schrijven. Jaarlijks wordt op 4 januari de geboortedag van Louis Braille gevierd en staat het door hem bedachte voelbare puntenschrift wereldwijd centraal.

Braille anno 2018
Braille is en blijft heel belangrijk in het leven van een braillelezer. Het is immers een recht om zelf te kunnen lezen en de woorden onder de vingertoppen letter voor letter te kunnen spellen. Braillelezers voelen zich de laatste jaren vaak in het nauw gedreven vooral omdat ze steeds moeten uitleggen waarom zij nog braille op papier lezen. En dat terwijl braille in hun leven iets vanzelfsprekends is. Met deze actie op Wereldbrailledag 2018 wordt in Nederland aandacht en begrip gevraagd voor die mensen voor wie braille onmisbaar is hun leven.

Vereniging Onbeperkt Lezen is dé belangenvereniging voor mensen die om te kunnen lezen aangewezen zijn op aangepaste leesvormen, zoals gesproken, digitale tekst, braille en grote letterdruk. Via projecten en activiteiten proberen we enerzijds kinderen en volwassenen te ondersteunen bij hun vraag naar aangepaste leesvormen en anderzijds publieke aandacht te vragen voor nut en noodzaak van aangepaste leesvormen. Onze missie: Onbeperkt Lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

René Vink, beleidsmedewerker
Vereniging Onbeperkt Lezen
Koningin Emmakade 198
2518 JP DEN HAAG
T 070- 26 29 29 4 W: www.onbeperktlezen.nl E: info@onbeperktlezen

CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Produceert o.a. braille in opdracht van bedrijven en organisaties en voor de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen. De website braille.nl geeft een goede indruk van de mogelijkheden om uw teksten toegankelijk te maken in braille. Wilt u weten wat de CBB voor u kan betekenen en wat de kosten zijn van het omzetten van uw lectuur? U kunt contact met de CBB opnemen door een mail te sturen naar sales@cbb.nl of te bellen met tel. 0341 – 56 54 99.